Historik och framtid

Historik, framtid och statistik

Strokeföreningen Västra Mälardalen

startades under namnet "Strokeföreningen i KAK"
den 12 oktober 1993. KAK står för Köping-Arboga-Kungsör, de tre huvudorterna i den region som föreningen från början hade sina medlemmar ifrån.
Initiativtagaretill föreningen var två sjukgymnaster som arbetade med strokedrabbade på
Köpings Lasarett, Angela Zarins (Bishop) och Madeleine Nyström.
Ur verksamhetsberättelsen för 1993, ser man att styrelsen såg ut så här:
Ordförande: Lars Hedman
Sekreterare: Marita Rantala 
Kassör: Madeleine Nyström,
Vice ordförande: Angela Zarins,
Vice kassör: Ingrid Svärd  
Något senare utsågs två ersättare nämligen Gunnel Eriksson och Margareta Axelsson.
Till revisorer valdes Erling Nilsson och Ulla Britt Hagberg.
Föreningen höll tre protokollförda möten under året, något medlemsantal redovisas inte i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen för 1994 innehåller följande styrelse:
Ordförande: Lars Hedman
Kassör: Ingrid Svärd
Sekreterare: Marita Rantala
Ledamot: Gunnel Eriksson
Ersättare: Madeleine Nyström, Margareta Axelsson, Gunilla Berntsson, Tage Johansson samt Bertil Karlsten
Revisorer: Erling Nilsson och Ulla-Britt Hagberg
Ersättare: Margit Bengtsson och Georg Westman
Per den 31 dec 1994 hade föreningen 40 medlemmar.

Styrelsen för 1995 såg ut lika som 1994 med ett undantag, ny ledamot:
Stig Malmström. Tyvärr finns inga medlemssiffror i protokollet.
Från verksamhetsberättelsen för 1997 kan man se följande:
Ordförande: Stig Malmström
Kassör: Georg Westman
Sekreterare: Marita Rantala
Ledamöter: Lars Hedman och Gösta Danielsson
Revisorer: Erling Nilsson och S-O Eriksson
Medlemsantal finns ej angivet mer än att julfesten1997 drog ett 60-tal medlemmar.

Genom de kommande åren har  Aimo Vaunuveräjä och Irene Josefsson innehaft posten som ordförande.
Vid årsmötet 2006 valdes Ove Puisto till ny ordförande en roll han hade fram till årsmötet 2012.
Fr o m årsmötet 2012 är Ann-Margreth Persson ny ordförande.
Föreningen gjorde efter några år ett namnbyte till "Köpings Strokeförening med
Arboga och Kungsör" detta främst beroende på att begreppet KAK är mycket
lokalt, och knappast känt i övriga delar av landet. Vid årsmötet 2005 togs beslutet
till namnändringen till det nuvarande namnet STROKE Västra Mälardalen fr o m 1 maj 2005.

Medlemsantalet har vuxit ifrån ett relativt litet antal vid starten 1993,  1994 fanns det 40 medlemmar enl gamla protokoll.

Medlemsstatistik per den 31 december:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
183 253 286 *359 355 439 509 569  587  563   538   499   457  432   403

 

 

 

Framtiden

Föreningen satsar nu genom sin nya styrelse, på en mer aktiv roll i samhället.
Vi vill informera våra medmänniskor om riskfaktorer och om dolda handikapp som kan uppstå efter en stroke.
Vi vill samtidigt ge både den som fått en stroke och
dess anhöriga så stort stöd vi kan, bl a genom vår stödgruppsverksamhet som nu
finns på samtliga huvudorter inom Västra Mälardalen och även i Hallstahammar.

Vi deltar vid de anhörigträffar som anordnas för dem som fått en stroke och
deras anhöriga vid avd 2, på Köpings lasarett.
Vi försöker att ge både patienter och deras anhöriga en mer positiv syn på
det kommande livet efter en stroke, vi erbjuder dem också det stöd vi inom
Stroke Västra Mälardalen kan ge i form av samtal och stödverksamhet.

Vår förening har det senaste åren arbetat för att försöka att aktivera våra
medlemmar fysiskt.
Vi har bl a "Strokevattengympa" i Köping (lasarettet).

Föreningen kommer att fortsätta med att bjuda in kända forskare till föredrag
och informationsmöten i regionen.

Fr o m februari 2010 har föreningen en ny grupp inom föreningen kallad SMIL vilket står för stroke mitt i livet dvs inriktad verksamhet för dem som fått stroke i yrkesverksam ålder. Nu, augusti 2019 är SMIL-verksamheten vilande.

Eget kansli

Fr o m 1 aug 2013 delade vi kansli med Stroke Västmanlands län. Adressen var Herrgårdsallén 2 i Kolsva.
Kansliet bemannades av Ola Kågenäs på deltid, efter det att den tidigare kanslisten Mary Svahn-Hansson nu hade gått i pension och flyttat från regionen.

Kansliet flyttades från Herrgårdsallén 2, Kolsva, där vi tvingades lämna pga förestående ombyggnation till lägenheter. Fr o m 1 jan 2017 sköts det administrativa arbetet från Ola Kågenäs hem i Kolsva.

Annonsörerna- vår förenings stora stöd

Trots den oroliga världsekonomin under 2011-13 hade vi vid årsskiftet 2013/2014  ett stort antal annonsörer. Det har gjort att vi har kunnat fortsätta att erbjuda våra medlemmar möjlighet att träna upp sin fysik igen efter stroken genom vattengympa och annan styrketräning till subventionerat pris.
Dessutom har det möjliggjort att vi kan hålla igång våra stödgrupper genom ekonomiska bidrag.
Vi välkomnar fler företag att delta som annonsörer.
Föreningen har under ett flertal år skänkt en hel del pengar av annonsintäkterna till Strokefonden för stöd till strokeforskningen och informationsverksamheten runt stroke.