På gång

[ Stödgruppsmöten ]

Bad och träning: Datum: Starttid: Plats:

Arboga: Vattengympa, med ViGör,tisdagar
Intresserad att bli med?
Ring 0589-171 88

 uppehåll pga Covid-19 13.30 alt 14.15,
beroende på behov.
Ekbacksbadet
ViGör
0589-171 88
Köping: Vattengympa, tisdagar Intresserad att bli medGunilla 070-329 56 52
 start 1 feb t o m v 18
16.45-17.30 Lasarettets bassäng
ring Gunilla vid förhinder.
Köping: Vattengympa, fredagar
Intresserad att bli med? Gunilla 070-329 56 52
start 4 feb t o m v 18
15.00-15.45 Lasarettets bassäng
ring Gunilla vid förhinder.
Köping: Strokestyrketräning
Egen träning!
Ev kan en grupp bildas under hösten!
 Kontakta Rehabavd Köpings Lasarett
Strokepatienter har rätt till
hjälp med träning!Tel. 0221-26171
       Möten: Datum: Tid: Plats:
Arboga: Stödgruppsmöten

4 feb, 4 mars, 1 april, 6 maj
Enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.


 14.00-16.00 Trefaldighetsgården, Arboga

Lena Lindgren, församlingspedagog tel 0589-884 18
e-post:
Frågor? Ring Ann-Margareth Persson, tel: 072-937 38 33
e-post:

Hallstahammar:   Stödgruppsmöten 14.00-16.00 Källmoragården, Surahammar
Återbud, frågor? Ring Ulla Nähr
Direktnr: 070-251 85 60
Kolsva: Stödgruppsmöten
 är igång igen!
13.30-15.00 Brukskyrkan, Kolsva
Katrin Holmstrand
Tel: 0707-187 769
E-post:
katrin.holmstrand@svenskakyrkan.se

Kungsör: Stödgruppsmöten

uppehåll t v pga Corona-risken

 14.00-16.00 Tallåsgården Frågor? Ring Ann-Margareth Persson, på tel: 072-937 38 33
E-post: amperssonovi@gmail.com
Köping: Stödgruppsmöten
Anhöriggruppen på
Tunadal, Köping
16 mars, 20 april, 18 maj,
15 juni
uppehåll t v pga Corona-risken

14.00-15.30

14.00-16.00
Mötesplats Tunadals Eivy Lindqvist 073-0531714
el. 0221-16282,
e-post:
eivy.lindqvist@outlook.com
Tunadal, anhörigrummet
Åsa Person, 0221-251 08
Utbildning/kurs: Datum: Tid: Plats:
 Datakurs Digidel

     ABF- Folkets Hus
Köping
       
Övrigt:
     
Styrelsemöten 2022:  1 feb, 15 mars, 26 april Årsmöte 2022:  26 februari

  18.15

14.00
Mötesplats Tunadal

 Köping
Arbetsmöten: Inga inplanerade för våren!


  18.15 Mötesplats Tunadal


Anhörigträffar på Köpings lasarett avd 2
Tider: 14.00-15.30
Våren 2022: 25 jan, 1 mars, 12 april, 24 maj, 1 juni, 14 juni, 6 september
Ansvarig: Gunilla Lindkvist

15.00* Köpings lasarett,
Avd 2, sal 11

*Strokeföreningens tidStödgruppsmöten ->

Vi har försökt att utse ett föreningsombud på varje större ort där vi finns representerade. Detta för att samhället ska få ett namn på respektive ort som kan utgöra en länk mellan styrelsen och medlemmar samt kommunrepresentanter.

Informationsplats: Vi ber alla medlemmar att hålla koll på de aktivitetsblad och program vi sänder ut!

Nu sedan lokaltidningen har slutat med Dagboken! Ett annat alternativ är vår sida på Facebook, se Stroke Västra Mälardalen
Vi kan av kostnadsskäl inte annonsera i tidningen alltför ofta.


 

Stödgruppsmöten Arboga :Ingrid Andersson, församlingspedagod tel 0589-884 55
e-post:


Vill du också delta, kontakta Ingrid.
Eller kontakta Ann-Margreth Persson tel 072-937 38 33
E-post: amperssonovi@gmail.com


Stödgruppsmöten Hallstahammar
Från våren 2020 samarbetar vi med Surahammars strokegrupp då vi ej längre kan fortsätta i Hallstahammar pga personalbrist inom kyrkan där. Gruppen i Surahammar drivs av Stroke Västerås i samarbete med Svenska kyrkan i Surahammar.

Föreningsombud: Ulla Nähr
Mobil: 070-251 85 60
E-post: ulla.nahr@hotmail.se

 

Stödgruppsmöten, Kolsva, Brukskyrkan

Namnet på vår ledare är: Katrin Holmstrand  Telefon: 0221-508 241, mobil:
E-post: katrin.holmstrand@svenskakyrkan.se

Stödgruppsmöten i Kungsör. TallåsgårdenÖnskar du kontakt med någon kan du ringa Ann-Margreth Persson, 072-937 38 33

Stödgruppsmöten i Köping, Tunadal. Vill du ha mer information om Köpingsträffarna, kontakta då Eivy Lindkvist073-05317 14 el 0221-162 82 ny gruppledare i Köping.

E-post: eivy.lindqvist@outlook.com
______________________________________________________

Är du som medlem intresserad att få föreningsinformation

via e-post?

Skicka då ett mail till: ola.strokevmd@gmail.com