Nyheter

Sida 1 av 6  > >>

HjärtLung föreningen i KAK firar 25 års jubileum [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017

 

Ny grupp på Facebook

 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Adressändring för brev och utskick [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Strokefall i Västmanland 2015-2016 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
 

Historia och framtid

Strokeföreningen Södra Bergslagen bildades som egen lokalförening den 7 maj 2009. Detta efter det att medlemmarna sedan ett par år tillhört Strokeföreningen Västra Mälardalen som en s k "stödgrupp" till Stroke Västra Mälardalen. Peo Lindahl från Stroke Riksförbundet fungerade som mötesordförande vid detta möte när Lennart Hellström valdes till ordförande, kassör blev Leif Jönsson, som sekreterare valdes Rigmor Pettersson. Det konstituerande mötet hölls den 19 maj 2009. Övriga ledamöter i styrelsen blev Fritz Monin, Lennart Persson samt Sven-Åke Ågren. Vid årsmötet 2010 valdes Lennart Hellström som ordförande med Fritz Monin till vice ordförande. Vid årsmötet 2012 valdes Fritz Monin till ny ordförande med Lennart Hellström som vice ordförande, till ny sekreterare invaldes Irmeli Andersson.
Vid årsmötet 2014 fick Fritz Monin förnyat förtroende som ordförande för ytterligare ett år medan Irmeli Andersson tog på sig rollen som kassör.
Vid årsmötet 2015 valdes Fritz Monin som ordförande medan Irmeli Andersson fortsatte som kassör samt även som sekreterare.
Vid årsmötet 2016 valdes Tyko Tynnstedt som ny ordförande medan Bertil Ericson valdes till ny kassör/sekreterare.
_________________________________________________________________________
Medlemsstatistik: Vid starten av föreningen hade man ca 55 medlemmar, årsskiftet 2009/2010 hade föreningen 65 medlemmar, 2011 64 medlemmar, 2012 var det 72 st samt vid årsskiftet 2012/2013 hela 107 medlemmar, vid årsskiftet 2013/2014 var man 115 st i föreningen.