Nyheter

Sida 1 av 6  > >>

Förlåt! [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Covidpandemin fortsätter [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Hjärnblödning [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Coronaviruset [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
 

Smil

SMIL

SMIL står för Stroke mitt i livet. Dvs den period i livet när man befinner sig i yrkesverksam ålder, kanske har hemmavarande barn och familj.

Här nedan följer riktlinjerna som är utformade av den centrala arbetsgruppen för SMIL och är antagna av Stroke-Riksförbundets styrelse den 13 september 2009:

Med SMIL avses verksamhet som riktar sig till de som har fått stroke mitt i livet samt deras närstående. SMIL-verksamheten skall ske inom ramarna för läns- och lokalförening, en  ansvarig person för verksamheten på lokalnivå ska utses och dennes kontaktuppgifter ska skickas in till den centrala arbetsgruppen för SMIL. I de föreningar som bedriver SMIL-verksamhet ska ekonomin ligga inom respektive förening. Målet med SMIL är att ge medlemmarna stöd och gemenskap. Exempel på aktiviteter kan vara att bjuda in rehab, Arbetsförmedling, Försäkringskassa m fl för att få råd på vägen tillbaka till arbetslivet samt för dem som inte kan återgå till arbete att få hjälp med att hitta en tillfredställande daglig verksamhet. En annan viktig del i SMIL är den sociala samvaron, att få träffas och skratta och gråta tillsammans- att peppa varandra när det känns tungt, att ha kul tillsammans- att leva! Förslag på aktiviteter studiecirklar, öppna träffar, samtalsgrupper, utflykter, studiebesök mm. Även om SMIL-verksamheten i första hand vänder sig till de som har fått stroke mitt i livet är givetvis alla medlemmar i föreningen välkomna. För att en förening ska kunna använda sig av vårt SMIL-vykort förutsätter vi att det i föreningen finns en kontaktperson för de medlemmar som har fått stroke mitt i livet.
På Facebook finns SMIL också med drygt 3000 medlemmar i gruppen den 15 okt 2017!

______________________________________________________________________________ 
 
Frågor om SMIL kan ställas till:
Ola Kågenäs tel 070-559 14 83, e-post: ola.strokevmd@gmail.com