Nyheter

Sida 1 av 6  > >>

HjärtLung föreningen i KAK firar 25 års jubileum [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017

 

Ny grupp på Facebook

 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Adressändring för brev och utskick [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Strokefall i Västmanland 2015-2016 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
 

Historik och framtid

Historik
Det allra första mötet inför bildandet av vår lokalförening hölls
den 8 februari 2005.
Det var Åke Uhlander och Jan Linered som bjöd in alla medlemmar i Västmanlands läns strokeförening med postadresser inom Sala och Heby till ett möte.
Frågan som avhandlades vid detta möte var "finns intresset att starta en lokalförening"? Svaret blev att det ville alla närvarande. Då bestämdes att hålla ett första årsmöte 2005-03-29.

Första styrelsen bestod av följande personer:
Ordförande: Åke Uhlander
Kassör: Jan Linered
Ledamöter: Hilmer Sandberg, Sixten Ringbom samt Jane Åkerlund
Ersättare: Ingrid Lundin och Torsten Andersson

Vid årsmötet 2006-03-09 blev Jan Linered  föreningens ordförande,
Åke Uhlander tog rollen som ledamot och vice ordförande.
Jan Linered är fortfarande föreningens ordförande när detta skrivs i januari 2014.