Nyheter

Sida 1 av 5  > >>

 

Ny grupp på Facebook

 [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 16, 2016
Adressändring för brev och utskick [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 16, 2016
Strokefall i Västmanland 2015-2017 [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 16, 2016
SWISH-konton [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 16, 2016
 

Stroke Sala-Heby

Vi har medlemmar i området runt Sala och Heby samt Östervåla.

Styrelsen för år 2018

Organisationsnummer: 802423-2574 Bankkonto: 8284-2, 4588422-8

Vice ordförande:

Lars-Evert Oskarsson
Tel: 070-219 56 00
E-post: le.oskarsson@gmail.com
Adress: Flädergatan 26, 733 37 SALA

Sekreterare:

Gunilla Linered
Tel: 070-219 73 28
E-post: gunilla@linered.se
Adress: Marknadsgatan 4, 733 31 SALA

Kassör:

Bengt Arnryd
Tel: 070-639 76 00
E-post: bengt@arnryd.se
Adress: Holm 219, 740 45 TÄRNSJÖ

Ledamöter:

Carina Storås
Tel: 0224-201 91, 076-895 59 42
E-post: storas.familj@telia.com
Adress: Hebovägen 2, 733 73 RANSTA

Sixten Ringbom
Tel: 0224-241 44, 070-636 41 44
Adress: Ängsvägen 8, 733 94 SALA

Ersättare:

Monica Andersson
Tel: 0292-411 71
E-post: monicaa-son@hotmail.com

Monica Laakso
Tel: 070-286 16 23
E-post: -----

Revisorer:

Leif Karlsson
Tel: 070-338 34 29

Lars Söderberg
Tel: 0730- 26 57 26
E-post: lars.allan@tele2.se

Revisorsersättare:

Birgitta Andersson
Tel: 073-698 34 56
E-post: birgitta.andersson@sheab.net

Valberedning:

Lismarie Lindström, sammankallande
Tel: 0730-71 05 09
E-post: lismarie.lindstrom@gmail.com
Adress: Gåvastbo 520, 740 46 ÖSTERVÅLA

Birgitta Andersson
Tel: 070-338 34 29
E-post: birgitta.andersson.37@telia.com

Jan Linered
Tel: 070-560 81 51
E-post: janlinered@hotmail.com

Kontaktpersoner:

Carina Storås tel 0224-201 91
Sixten Ringbom tel 0224-241 44
Lars-Evert Oskarsson tel 070-219 56 00

Lismarie Lindström tel 0292-400 91 (Östervåla stödgrupp)

 

Vill du bli med och föra föreningen framåt?
Välkommen att höra av dig till någon av ovanstående i styrelsen!

<- Länkar |  Sala-Heby ->